1. Postanowienia ogólne

Fast Line Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Regon: 523414366, zwana dalej Spółką) szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową i/lub korzysta z naszego chatbota. Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane zbieramy i jak je wykorzystujemy. Dowiesz się również, w jaki sposób możesz zweryfikować dokładność gromadzonych informacji i poinstruować nas, abyśmy je usunęli. Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ścisłej zgodności z wymogami obowiązującego prawa polskiego.

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem hiperłączy umieszczonych na stronie internetowej Fast Line Studio TM.

  1. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy informacje dotyczące określonych osób wyłącznie w celu ich przetwarzania i wykorzystywania i tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie przekazał te informacje lub wyraźnie wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, niektóre dane są automatycznie zapisywane na serwerach Spółki w celu administrowania systemem, a także w celach statystycznych lub tworzenia kopii zapasowych. Zarejestrowane informacje obejmują: nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika; w niektórych przypadkach adres IP użytkownika; informacje o wersji oprogramowania przeglądarki, systemie operacyjnym komputera, z którego użytkownik odwiedził naszą witrynę internetową; witrynę internetową, z której użytkownik korzysta w celu odwiedzenia naszej witryny; adresy witryn internetowych odwiedzanych jednocześnie z naszą witryną internetową oraz, jeśli to możliwe, parametry wyszukiwania, które doprowadziły użytkownika do naszej witryny internetowej. W zależności od okoliczności, takie informacje pozwalają nam wyciągać wnioski na temat odbiorców odwiedzających naszą stronę internetową. W tym kontekście nie są jednak wykorzystywane żadne dane osobowe. Wykorzystywane są wyłącznie anonimowe informacje. Jeśli informacje są przekazywane przez Spółkę zewnętrznemu dostawcy, podejmowane są wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane są przekazywane zgodnie z wymogami obowiązującego polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku dobrowolnego przekazania nam danych osobowych, zobowiązujemy się nie wykorzystywać, nie przetwarzać ani nie przekazywać takich danych w sposób wykraczający poza wymogi obowiązującego prawa polskiego lub w sposób wskazany przez użytkownika w formularzu zgody. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie decyzji sądu lub w inny sposób przewidziany przez obowiązujące prawo polskie. Wszelkie zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Dzięki temu użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje o tym, jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je gromadzimy i przechowujemy.

  1. Bezpieczeństwo danych

Spółka zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych użytkownika i podejmowania wszelkich środków ostrożności w celu ich ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Partnerzy umowni Spółki, którzy mają dostęp do danych użytkownika, potrzebnych im do świadczenia usług w imieniu Spółki zgodnie z warunkami umów zawartych ze Spółką, są zobowiązani do przestrzegania warunków poufności tych informacji i nie są uprawnieni do wykorzystywania dostarczonych danych do jakichkolwiek innych celów. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność przekazania Państwa żądań firmom partnerskim Fast Line Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika będą również traktowane jako poufne i traktowane jako poufne.

  1. Dane osobowe małoletnich

Spółka nie chce gromadzić informacji o odwiedzających w wieku poniżej 16 lat. W razie potrzeby możemy otwarcie zwrócić uwagę dziecka na fakt, że nie jest ono zobowiązane do przesyłania nam jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli rodzice lub inni opiekunowie prawni dziecka odkryją, że dziecko przekazało Spółce określone informacje i uznają, że dane te powinny zostać zniszczone, rodzice lub inni opiekunowie prawni powinni skontaktować się z nami pod adresem podanym poniżej (patrz punkt 7). W takim przypadku Spółka niezwłocznie usunie odpowiednie dane osobowe.

  1. Pliki cookie. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który serwer internetowy wysyła do przeglądarki internetowej i który jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przed datą wygaśnięcia; z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa na końcu sesji, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zasadniczo nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale posiadane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i pobieranymi z plików cookie.

 

  1. Śledzenie sieci

(1) Niniejsza witryna gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych.

Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia pseudoanimowanych profili użytkowników. W tym celu używamy plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika.

Informacje o korzystaniu z witryny generowane przez te pliki cookie są przesyłane i przechowywane na serwerze obsługiwanym przez Google w USA. Wygenerowane dane nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, ale są uzupełniane danymi osobowymi użytkownika.

Adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostanie skrócony.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w przyszłości.

Aby to zrobić, należy zainstalować odpowiedni dodatek Google, który można pobrać tutaj (link do: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Po zainstalowaniu dodatku w przeglądarce przekazuje on kod JavaScript do Google (ga.js), dzięki czemu informacje o odwiedzinach witryny nie są przesyłane do Google Analytics.

Alternatywnie, jeśli zainstalowałeś dodatek do przeglądarki lub dodatek do urządzenia mobilnego, możesz użyć tego linku, aby wyłączyć przyszłe rejestrowanie danych w tej witrynie (ta rezygnacja dotyczy tylko bieżącej przeglądarki i tylko tej domeny). Ta metoda zapisuje odmowę plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, będziesz musiał ponownie użyć tego linku.

Więcej informacji na temat śledzenia w sieci można znaleźć w polityce prywatności danych Google.

(2) Korzystamy z usługi DoubleClick świadczonej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w celu wyświetlania odpowiednich reklam. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych. Adres IP użytkownika będzie również wykorzystywany do generowania tych plików cookie. Plik cookie DoubleClick wykorzystuje zaszyfrowany numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki w celu sprawdzenia, czy użytkownik widzi odpowiednie reklamy. Umożliwia to Google i jej witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na stronach Spółki lub innych witrynach internetowych. Google przesyła na serwer i przechowuje informacje zebrane przez plik cookie DoubleClick.

Dane są przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych i zgodnie z warunkami umowy. Wchodząc na stronę internetową Spółki, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie powyższych danych i ich przetwarzanie przez Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie z plików cookie, ale nie jest zaznajomiony z korzystaniem z plików cookie przez usługę DoubleClick, powinien kliknąć ten link [link do strony internetowej www.google.com/settіngs/ads/onweb] oraz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która wyłącza usługę DoubleClick firmy Google.

  1. Twoje komentarze i pytania

Przechowywane dane zostaną usunięte przez Spółkę po upływie okresu przechowywania określonego przez prawo lub umowę, lub jeśli Spółka nie będzie już musiała przechowywać określonych danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia dotyczących go informacji z bazy danych Spółki. Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie lub przetwarzanie jego danych osobowych. W takich przypadkach, a także w przypadku jakichkolwiek innych życzeń związanych z danymi osobowymi, prosimy o przesłanie listu na adres: Osiedle Avia, d. 1, lu 4 Kod pocztowy: 31-877 Kraków. Prosimy również o kontakt, jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, czy zbieramy Państwa dane, a jeśli tak, to jakiego rodzaju. Postaramy się niezwłocznie spełnić Państwa prośbę.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Wyposażenie techniczne stron naszej witryny obejmuje wtyczki sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana z siedziby Facebook Inc, zlokalizowanej w USA, Palo Alto, Kalifornia, 94304 California Avenue, 1601 (zwanej dalej „Facebook”).

Wtyczki te mogą być określane jako przyciski „Lubię to” lub „Lubię to” na Facebooku. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron internetowych wyposażonych w taką wtyczkę, jego przeglądarka internetowa połączy go bezpośrednio z serwerami Facebooka, a wtyczka zarejestrowana za pośrednictwem przeglądarki zostanie wyświetlona. Wtyczka będzie przesyłać do serwera Facebooka dane o tym, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku i jest na nim zalogowany, Facebook powiąże te informacje z jego kontem, gdy użytkownik odwiedzi naszą witrynę.

Jeśli użytkownik skorzysta z którejkolwiek z funkcji wtyczki (np. klikając przycisk „Lubię to” lub komentując), informacje te również zostaną zsynchronizowane z jego kontem na Facebooku.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także praw i możliwości ochrony danych osobowych w tym kontekście można znaleźć w sekcji dotyczącej ochrony danych osobowych na stronie internetowej Facebooka.

Aby uniemożliwić Facebookowi powiązanie naszych stron internetowych z kontem użytkownika i dalsze powiązanie tych informacji z jego kontem, użytkownik powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.